అతడే దేవుడు.. రైలు కిందపడబోయిన వ్యక్తిని సెకన్ల వ్యవధిలో కాపాడాడు, వీడియో వైరల్!

0
1అతడే దేవుడు.. రైలు కిందపడబోయిన వ్యక్తిని సెకన్ల వ్యవధిలో కాపాడాడు, వీడియో వైరల్!Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here