ఎవరితోనైనా మాట్లాడటం ఎలాగో నేర్చుకోండి | How to attract people in 90 seconds | Communication Skills

45
0ఎవరితోనైనా మాట్లాడటం ఎలాగో నేర్చుకోండి | How to attract people in 90 seconds | Communication Skills Buy the book now:…

45 COMMENTS

  1. అనుమాన సమస్యలు అంటే తలుపు పడిందొలెదో అనే అనుమానం దానిమీద ఓకే వీడియో చయర దయచేసి దన్వవదలు

  2. Micro cheppindhi andharu follows avutharu
    But different attitude chuspisthene manusulu attract avuyharu because e thank different game think chesuhadu and vallaki okay alochana farhadi …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here