ఓ సారి ఇలా సొరకాయతో హల్వా చేయండి సూపర్ అంటారు-Sorakaya Halwa Recipe-Bottle gourd Halwa-Halwa Recipes

10
0

Ingredients
1.Baby Bottle gourd(Greated)-2cups
2. sugar-1.2cup(to taste)
3. Ghee-3tbs
4. Boiled milk-1.5cups
5. Dry fruits
6.Cardamom powder

source

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here