గుత్తి వంకాయ వెల్లుల్లి కారం చేయండి చాలా బాగుంటుంది-Gutti vankaya vellulli Karam in Teluhu-Brinjal

26
4

Required ingredients
1.Fresh Baby brinjals-250gm
2.Dry Red chillies-10(to taste)
3.coriander seeds-1tsp
4.Ground nuts-1tsp
5.chana dal-1tsp
6.garlic cloves-8
7.Cumin seeds-1/2tsp
8.dry coconut powder-2tsp
9.curry leaves
10.salt to taste
11.onion(medium size)-1
12.oil-6tsp
13.A Pinch of turmeric powder

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054
Artist: http://incompetech.com/

source

26 COMMENTS

  1. చాలా బాగుంది కానీ నేను వంకాయ తినకూడదు ఇదే విదంగా ఏ కూరగాయలు తో వండుకోవచ్చూ ప్లీజ్ చెప్పండి రేనుకగారు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here