మీ మైండ్ ని నియంత్రించడానికి అద్భుతమైన technique | HOW TO CONTROL YOUR MIND IN TELUGU

40
1మీ మైండ్ ని నియంత్రించడానికి అద్భుతమైన technique | HOW TO CONTROL YOUR MIND IN TELUGU Neuro-linguistic programming (NLP)…

40 COMMENTS

 1. #Telugu Geeks

  "College Degree" is useless

  Only "Knowledge and skills" matters to get a highest paying job

  For Example, Cybrary, udemy, udacity ani konni web sites unnayee vatillo courses nerpinchi certificates istaru

  college ki velithe only theory skills vastaeee kani practical skills ravu

  Please do a video on the above mentioned comment please "Telugu geeks"

 2. Bro.nak oka prblm undi.nen manchiga unna nannu use chesukuntaru kani evaru nanu oka fnd la chudaru and andharu wste anipistadi and mosam chestaru ane bhavam nunchi bYataki rale kApothunna. Give me a sugg..?

 3. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here